User login

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018

Παγκόσμιο Συνέδριο Μαρινών: ένα σημαντικό βήμα για την Ελλάδα

Ένα σημαντικό βήμα για την πορεία της Ελλάδας έγινε με τη διοργάνωση για πρώτη φορά του μεγαλύτερου και σπουδαιότερου συνεδρίου για τουριστικούς λιμένες στον κόσμο από τη Διεθνή Ομοσπονδία της Βιομηχανίας σκαφών αναψυχής ICOMIA και την Επιτροπή Μαρινών (IMG) στη χώρα μας.

Με το συνέδριο αυτό τονίζεται ακόμα πιο πολύ η σημασία και η ανάγκη του θαλάσσιου τουρισμού για τη χώρα μας καθώς η Ελλάδα έχει όλα τα προσόντα για να πρωταγωνιστήσει στο τομέα αυτό παγκοσμίως.

Σπουδαίες προσωπικότητες γύρω από την ναυτιλία και την πολιτική σκηνή παρευρέθηκαν στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και έδωσαν τη ψήφο εμπιστοσύνης στις πραγματικές δυνατότητες της οικονομίας και στις προοπτικές της Ελλάδας την ενεργό συμμετοχή του επιχειρηματικού κόσμου.

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, αναλύθηκε η πορεία του κλάδου ανά περιοχή σε παγκόσμιο επίπεδο, με τη Μεσόγειο να είναι στην κορυφή της ζήτησης και τη Νοτιοανατολική Ασία να αυξάνει τη δυναμική της. Ακόμα, παρουσιάστηκαν οι νέες τάσεις για την ενεργειακή απόδοση μαρινών και τουριστικών σκαφών, με την ηλεκτρική ενέργεια να έχει τα πρωτεία, ενώ αναφέρθηκε ότι η επόμενη ημέρα για τα σκάφη αναψυχής και τις μαρίνες εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την οικονομία διαμοιρασμού.

Παράλληλα στο Συνέδριο τέθηκαν και άλλα ζητήματα όπως αυτό της ανανέωσης των συμβολαίων παραχώρησης των τουριστικών λιμένων σε παγκόσμιο επίπεδο, για να είναι εφικτή η επανεπένδυση και η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων προς όφελος και του κοινωνικού συνόλου, ενώ και από πλευράς ελληνικής πολιτείας αναγνωρίστηκε ότι υπάρχει δυσκολία αναφορικά με την προσέλκυση επενδύσεων στον κλάδο και καθυστερήσεις στην αδειοδότηση.

World Marinas Conference leads Greece to the top worldwide

An important step for Greece was the organization of the largest and most significant conference for tourist ports in the world for the first time by the ICOMIA International Federation of Recreational Craft Industry and the Marine Committee (IMG) in our country.

This conference emphasizes even more to the importance and the need for maritime tourism for our country as Greece has all the skills to play a leading role in this field worldwide.

  Great personalities around the shipping and political scene attended the conference in the Stavros Niarchos Foundation and gave the vote of confidence in the real potential of the economy and the prospects of Greece for the active participation of the business world.

During the conference, the industry has been analyzed globally by region, with the Mediterranean being at the forefront of demand and Southeast Asia increasing its momentum. In addition, the new trends for the energy efficiency of marinas and touring boats have been presented, with electricity being the top priority, while it is reported that the next day for recreational boats and marinas is heavily dependent on the sharing economy.

At the same time, other issues have been raised at the conference, such as the renewal of the concession contracts for tourist ports at a global level, in order to allow reinvestment and the viability of businesses for the benefit of society as well, and the Greek state recognized that there is a difficulty with reference by attracting investment in the industry and delays in licensing.

Moonlight II

Moonlight II

Η Moonlight II είναι μία από τις μεγαλύτερες και εντυπωσιακότερες θαλαμηγούς παγκοσμίως. Αυτό που την καθιστά ξεχωριστή είναι το γεγονός ότι έχει ναυπηγηθεί σε Ελληνικό ναυπηγείο και πιο συγκεκριμένα, στο Νεόριον της Σύρου. Το 2005 παραδώθηκε στον πλοιοκτήτη και 10 χρόνια αργότερα, υποβλήθηκε σε ολική ανακαίνηση.

 

READ MORE